Heinolan Latu r.y:n KEVÄTKOKOUS pidetty

Heinolan Latu r.y:n KEVÄTKOKOUS

Pidettiin 10.4. 2017 klo 18.00 Latumajalla. Kokouksen avasi pj. Seppo Rautiainen.
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Ilonummi.
Sihteeriksi Sirpa Mäkilä.
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Tomi Silvonen ja Aimo Kvick.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Risto Hynninen esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Lisäksi sihteeri luki toiminnantarkataja Raili Forsblomin kannustavan ja kiittelevän kirjeen Heinolan Ladun tominnasta.

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen, sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
Kokouksen jälkeen tarjottiin 16 osallistujalle kahvin kera pullaa ja pipareita.