Kuukausi: maaliskuu 2016

Kevätkokous pidettiin Latumajalla 14.3.2016

Kokouksen avasi pj. Seppo Rautiainen klo 18.05 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Hynninen. Sihteerinä toimi Sirpa Mäkilä ja pöytäkirjan tarkastaja/ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Länsiluoto ja Antti Kontro. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilikauden 2015 tilinpäätöksen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin muutositta. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 4755,26 euroa. […] [Lue lisää »]

Luminen tusina lumikenkäilijöitä!

Myllykylän maastot sopivat mainiosti myös lumikenkäilijöille. (Kuvat Martti Länsiluoto) [Lue lisää »]